@torosukekun 高速とか全くあかんみたいやけどなあ

@torosukekun 高速とか全くあかんみたいやけどなあ